Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Lenger dagpengeperiode i dårlige tider?

Et konjunkturavhengig dagpengesystem med lenger dagpengeperiode i dårlige tider og kortere dagpengeperiode i gode tider kan være velferdsforbedrende.

Den danske dagpengeperioden foreslås forlenget i dårlige tider etter på forhånd fastsatte regler
Den danske dagpengeperioden foreslås forlenget i dårlige tider, etter på forhånd fastsatte regler.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I 2010 reduserte Danmark sin dagpengeperiode – perioden som man kan motta arbeidsledighetstrygd i – fra 4 år til 2 år. Tidspunktet var ikke det beste. Nedgangstidene i Europa og Danmark førte til at en rekke arbeidsledige falt ut av dagpengesystemet og ble henvist til sosialhjelp eller forsørgelse av ektefelle, samboer og familie. Dagpengeordningen er nå et hett tema i forhandlingene om statsbudsjettet i Danmark og flere endringer i dagpengesystemet er under vurdering.

 

I en kronikk i Berlingske Tidende har professor Eirik S. Amundsen og hans «vismændkolleger» foreslått at den danske dagpengeperioden forlenges i dårlige tider etter på forhånd fastsatte regler. En tilsvarende ordning kan også overveies for Norge.