Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Statsbudsjettkafè for studentar

Institutt for økonomi inviterte studentar til statsbudsjettkafè med streaming og analyser av samfunnsøkonomar ved UiB.

Studenter ser på statsbudsjettet
Foto/ill.:
Kathrine Kloppen

Hovedinnhold

Studentar og tilsette ved Institutt for økonomi samla seg foran storskjermen for å sjå finansminister Siv Jensen presentere statsbudsjettet for 2016.

 

Rett etter tv-sendinga bidrog tilsette ved instituttet med analyser av neste års budsjett. Professor emeritus Erling Vårdal kommenterte først hovudinntrykket i budsjettet av utgifter og inntekter komande år. Dernest gjekk førsteamanuensis Bjørn Sandvik gjennom skattereforma.

 

Professor Alf Erling Risa kommenterte regjeringa si satsing på forsking og høgare utdanning. I tillegg bidrog professor Katrine Vellesen Løken med ein kommentar om korleis statsbudsjettet påverkar arbeidslivs- og familieøkonomi.

 

Leiar for fagutvalet i samfunnsøkonomi, Ole Marenzius Tjøstolvsen, var godt nøgd med initiativet.

- Dette er jo relevant for emner vi har i dette semesteret, seier Tjøstolvsen, som meiner instituttet bør halde fram med slike bidrag til studentane.