Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Halvering av entreprenørskap blant norske forskarar

Entreprenørskapet i norsk akademia er halvert sidan 2003, viser forsking utført av professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi og professor Benjamin F. Jones ved Kellogg School of Managment. Studien har fått massiv omtale i mellom anna Science og Dagens Næringsliv.

Faksimilie Hans Hvide Dagens Næringsliv
Foto/ill.:
Faksimilie Dagens Næringsliv

Hovedinnhold

Entreprenørskapet ved norske universitet er halvert frå 2003. Professor Hans K. Hvide meiner det skuldast at forskarane har mista eigerskap til eiga forsking, og etterlys ei reformendring for å auke gründerverksemda ved universitetsinstitusjonane.

Les meir om saka i Dagens Næringsliv sitt førsteoppslag og oppfølgingsartikkel, eller sjå innslag frå NRK Vestlandsrevyen eller NRK.no. Du kan også lese kronikk om temaet publisert på Voxeu.org.