Hjem

Egalitarian Futures Research Group

Egalitarianism collage

Egalitarian Futures Research Group (EFRG) er en globalt komparativ forskningsgruppe ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Les mer om EFRG på de engelske sidene.

The UiB Magazine-intervjuet: Bruce Kapferer
Professor Bruce Kapferer

Utforsker ulikhetens sanne natur

Gjennom det grensesprengende prosjektet Egalitarianism ønsker professor Bruce Kapferer å utfordre konvensjoner i antropologien og å omdefinere hvordan vi betrakter ulikhet.

Antropologi
Gutt kaster et bildekk under gateopptøyer i Mosambik

Knuser myter om likhet

Med sitt nye forskningsprosjekt utfordrer UiB-professor Bruce Kapferer tankene om likhet slik vi kjenner dem fra Rousseau, Marx og andre samfunnsfilosofiske gudfedre.

ERC
Bruce Kapferer

Nå kommer gerilja-antropologene

Nye former for ulikhet og protest krever en ny og radikal antropologi, mener antropologiprofessor Bruce Kapferer. Et nytt EU-finansiert femårsprosjekt vil utfordre fagfeltet.

ERC ADVANCED GRANT
Bruce Kapferer skal forska på likskap og ulikskap i Europa og resten av verda.

Forskar på forskjells-Europa

Sosialantropologen Bruce Kapferer får eit av dei mest ettertrakta forskarstipenda i Europa, og skal mellom anna forska på forskjellar og likskapar skapt av den økonomiske krisa.