Hjem

Egalitarian Futures Research Group

Hovedinnhold

Float in Singapore

Egalitarian Futures Research Group (FUTURES) er en globalt komparativ forskningsgruppe ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. 

Vårt utgangspunkt er ideen om at fremtiden - orienteringen mot en tid som skal komme - er grunnleggende for å forstå det globale samfunnet i samtiden. Vi ser en spesiell orientering mot fremtiden som utvikler seg i forhold til økologiske kriser, økonomisk usikkerhet, deprivasjon og bortskaffelse, håndtering av mat, energi og rikdom, og følgelig massive mobiliseringer rundt religion, frihet og nye teknologier.

Les mer om FUTURES på de engelske sidene.