Hjem

Egalitarian Futures Research Group

Hovedinnhold

Float in Singapore

Egalitarian Futures Research Group (FUTURES) er en globalt komparativ forskningsgruppe ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. 

Vårt utgangspunkt er ideen om at fremtiden - orienteringen mot en tid som skal komme - er grunnleggende for å forstå det globale samfunnet i samtiden. Vi ser en spesiell orientering mot fremtiden som utvikler seg i forhold til økologiske kriser, økonomisk usikkerhet, deprivasjon og bortskaffelse, håndtering av mat, energi og rikdom, og følgelig massive mobiliseringer rundt religion, frihet og nye teknologier.

Les mer om FUTURES på de engelske sidene.

The UiB Magazine-intervjuet: Bruce Kapferer
Professor Bruce Kapferer

Utforsker ulikhetens sanne natur

Gjennom det grensesprengende prosjektet Egalitarianism ønsker professor Bruce Kapferer å utfordre konvensjoner i antropologien og å omdefinere hvordan vi betrakter ulikhet.

Antropologi
Gutt kaster et bildekk under gateopptøyer i Mosambik

Knuser myter om likhet

Med sitt nye forskningsprosjekt utfordrer UiB-professor Bruce Kapferer tankene om likhet slik vi kjenner dem fra Rousseau, Marx og andre samfunnsfilosofiske gudfedre.

ERC
Bruce Kapferer

Nå kommer gerilja-antropologene

Nye former for ulikhet og protest krever en ny og radikal antropologi, mener antropologiprofessor Bruce Kapferer. Et nytt EU-finansiert femårsprosjekt vil utfordre fagfeltet.

ERC ADVANCED GRANT
Bruce Kapferer skal forska på likskap og ulikskap i Europa og resten av verda.

Forskar på forskjells-Europa

Sosialantropologen Bruce Kapferer får eit av dei mest ettertrakta forskarstipenda i Europa, og skal mellom anna forska på forskjellar og likskapar skapt av den økonomiske krisa.