Hjem

Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons

Egalitarianism collage

Egalitarianism-prosjektet er støttet av Det europeiske forskningsråd (ERC) og ledes av professor Bruce Kapferer.

Det er et prosjekt med global rekkevidde og som ser på ulikhet i en rekke land og sammenlikner disse. Prosjektet er administrativt tilknyttet Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Seksten forskerstillinger er tilknyttet prosjektet, inkludert fem ph.d.-kandidater. Prosjektet fokuserer på spørsmål knyttet til sosioøkonomisk og politisk ulikhet.

Les mer på forskningsprosjektets engelske hjemmesider.

The UiB Magazine-intervjuet: Bruce Kapferer
Professor Bruce Kapferer

Utforsker ulikhetens sanne natur

Gjennom det grensesprengende prosjektet Egalitarianism ønsker professor Bruce Kapferer å utfordre konvensjoner i antropologien og å omdefinere hvordan vi betrakter ulikhet.

Antropologi
Gutt kaster et bildekk under gateopptøyer i Mosambik

Knuser myter om likhet

Med sitt nye forskningsprosjekt utfordrer UiB-professor Bruce Kapferer tankene om likhet slik vi kjenner dem fra Rousseau, Marx og andre samfunnsfilosofiske gudfedre.

ERC
Bruce Kapferer

Nå kommer gerilja-antropologene

Nye former for ulikhet og protest krever en ny og radikal antropologi, mener antropologiprofessor Bruce Kapferer. Et nytt EU-finansiert femårsprosjekt vil utfordre fagfeltet.

ERC ADVANCED GRANT
Bruce Kapferer skal forska på likskap og ulikskap i Europa og resten av verda.

Forskar på forskjells-Europa

Sosialantropologen Bruce Kapferer får eit av dei mest ettertrakta forskarstipenda i Europa, og skal mellom anna forska på forskjellar og likskapar skapt av den økonomiske krisa.