Hjem

Center for personalized systems medicine in endocrinology (ENDO4P)

Hovedinnhold

Testing in a laboratory

Center for personalized systems medicine in endocrinology (ENDO4P)

Vårt mål er å bringe feltet endokrinologi fra tradisjonell sykdomsorientert diagnostikk og behandling til en ny æra med persontilpasset medisin, der fokuset er på prediksjon og forebygging av sykdom, individuell behandling og pasientdeltakelse.

Kontakt: Professor Eystein Sverre Husebye.

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

SFF-illustrasjon

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.