Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet

Metabolske faktorer og kreftrisiko

En ny studie fra Me-Can (Metabolic Syndrome and Cancer) prosjektet som involverer store helseundersøkelser fra Norge, Sverige og Østerrike, viser at høye nivåer av en metabolsk risiko-score er assosiert med en økt kreftrisiko både blant menn og kvinner. Den høyeste risikoøkningen ble funnet for nyrekreft og leverkreft blant menn og for livmorkreft og kreft i bukspyttkjertelen blant kvinner. Professor Tone Bjørge er medforfatter på artikkelen.

Tone Bjørge

Hovedinnhold

Artikkelen finner du her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652574