Home
Section for epidemiology and medical statistics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Metabolske faktorer og kreftrisiko

En ny studie fra Me-Can (Metabolic Syndrome and Cancer) prosjektet som involverer store helseundersøkelser fra Norge, Sverige og Østerrike, viser at høye nivåer av en metabolsk risiko-score er assosiert med en økt kreftrisiko både blant menn og kvinner. Den høyeste risikoøkningen ble funnet for nyrekreft og leverkreft blant menn og for livmorkreft og kreft i bukspyttkjertelen blant kvinner. Professor Tone Bjørge er medforfatter på artikkelen.

Tone Bjørge

Main content

Artikkelen finner du her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652574