Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Nyhetsarkiv for Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk

Stipendiat Akash Kapali holdt innlegg på verdens største konferanse for MS: "MSMilan2023".
Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Tilstanden er forbundet med komplikasjoner i graviditeten og rundt fødselen både for mor og barn, men også med økt risiko for visse sykdommer hos mor senere i livet, for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Nyere forskning har vist at også... Les mer
Personer med medfødte misdannelser har økt risiko for kreft, noe som kan tyde på en felles årsakssammenheng. Nyere forskning viser at også det å ha et søsken med en medfødt misdannelse kan medføre en økt risiko for enkelte krefttyper, spesielt for barn.
En norsk studie som nylig ble publisert i BJOG (British Journal of Obstetrics and Gynaecology) viser at kvinner som er rammet av gynekologisk kreft, spesielt kvinner med livmorhalskreft og eggstokkreft, brukte mer medisiner for smertelindring og kjønnshormoner enn kvinner uten kreft lenge etter at de fikk diagnosen. Kvinner med livmorkreft brukte mer diabetesmedisiner (antidiabetika) både før og... Les mer
Nyere forskning publisert i International Journal of Epidemiology viser at det finnes kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom medfødte misdannelser og barnekreft.
En nordisk studie som nylig ble publisert i American Journal of Epidemiology viser at forhold knyttet til svangerskap har betydning for senere utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen hos mor.
LERG har nominert en artikkel fra forskningsgruppen.
En ny studie fra UiB, FHI og Havforskningsinstituttet viser at inntak av mager fisk kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent.
Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
Professor Rolv Skjærven er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE) for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge.
I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Epidemiology fant vi at foreldre med høy utdannelse har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese både i Norge og Danmark.
Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet.
Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.
Ei ny studie frå UiB viser at Hordalendingar som er fysisk aktive har lågare risiko for å døy enn andre – og at det faktisk ikkje er så mykje som skal til!
I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.
I en ny studie fra IGS publisert i Cancer studerte man alle individer født i Norge fra 1965 til 1985, og sammenlignet de som fikk kreft før fylte 25 år med de som ikke fikk det, i forhold til behov for økonomisk sosialhjelp, arbeidsledighet, inntekt og yrkesvalg.

Sider