Hjem
Senter for ernæring
FORSKNING | MEDISIN

Vitamin D-tilskudd gjør ikke eldre sterkere

Inntak av vitamin D utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige, viser forskning fra Klinisk institutt 1.

Eldre hender
Eldre trenger ikke D-vitaminer utover det daglige behovet for å unngå fallulykker.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Fallulykker er et problem hos eldre. Når musklene forsvinner og man blir stivere er det vanskeligere å ta imot eller å opprettholde balansen dersom man sklir. Tidligere studier har vist at Vitamin D-inntak kan redusere fall, ved at vitaminet gjør de eldre mer bevegelig og opprettholde muskelstyrke.

Forskere ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, ville finne ut var om vitamin D ga enda mer positiv effekt på muskelstyrke og bevegelighet dersom de fikk vitamin D utover det daglige behovet.

– Vi så ingen forbedring av muskelstyrke etter Vitamin D-tilskudd. Motsatt fant vi en liten, men betydelig forverring av bevegelighet, sier professor Jutta Dierkes ved Klinisk institutt 1, ved Universitetet i Bergen.

Studien er publisert i Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ingen snarvei til bevegelighet

I den såkalte metastudien samlet og analyserte forskerne all forskningslitteratur på feltet. I alt 15 studier basert på over 2000 artikler og nær 3000 eldre var involvert. De involverte utførte tester av håndstyrke og hvor lang tid de brukte for å reise seg opp av stolen og gå en viss distanse. Dette er etablerte tester for å undersøke muskelstyrke og bevegelighet på en standardisert måte.

Dierkes sier at studien viser at det ikke finnes noen snarveier til bevegelighet og styrke blant eldre.  Man bør heller legge opp til mer fysisk aktivitet for de eldre, istedenfor å tro at vitamintilskudd kan være løsningen.

– Utover det daglige behovet for vitamin D, er det nok kun fysisk aktivitet som kan styrke muskler og bevegelighet for å motvirke fall blant eldre, sier Dierkes.

– Bør ikke slutte med vitamin D

Selv om studien ikke viste noen effekt ved vitamin D-tilskudd, så bør ikke eldre slutte med å ta vitaminet, ifølge Dierkes.

– Eldre bør ikke slutte med vitamin D, fordi det er bra mot blant annet benskjørhet, sier hun.