Hjem
Senter for ernæring
Nyheter

Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes

Ernæringsstudent Charlotte Schultz Tøssebro har publisert sin bacheloroppgave med tittel «Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes» i Norsk Tidsskrift for Ernæring. Elise Moltzau Wanderås og Johan Fernø er også forfattere på artikkelen.

Naturlige dreperceller i fettvev
Foto/ill.:
Naturlige dreperceller i fettvev

Hovedinnhold

Forekomsten av type 2-diabetes (T2D) øker i takt med den globale fedmeepidemien. Fedmeindusert insulinresistens er forbundet med kronisk, lavgradig inflammasjon, med akkumulering av pro-inflammatoriske makrofager i fettvev som en antatt viktig underliggende mekanistisk årsak. Naturlige dreperceller, som er del av det medfødte immunsystemet, har nylig blitt foreslått å spille en viktig rolle i denne prosessen. Formålet med denne artikkelen var å oppsummere forskningen som foreligger på NK-celler i fettvev og deres innvirkning på fedme-indusert insulinresistens. Dette er et relativt nytt forskningsfelt, og på tidspunktet litteratursøket ble utført var kriteriene for inklusjon oppfylt for 8 studier; 6 musestudier og 2 studier basert på humant materiale. Alle de inkluderte studiene indikerte at fedme var forbundet med et økt antall naturlige dreperceller i fettvevet, og alle utenom ett viste at dette korrelerte med en øking i pro-inflammatoriske makrofager. Studiene foreslår en sammenheng mellom aktivering av naturlige dreperceller og nedsatt insulinfølsomhet, og studiene i mus viser en klar kausal sammenheng mellom naturlige dreperceller i fettvev og fedme-indusert inflammasjon. Ved hormonlaboratoriets forskningsgruppe undersøkes det nå om samme forholdet gjelder hos mennesker. Dette prosjektet ledes av Forsker Johan Fernø og er en del av et samarbeid med en forskningsgruppe på Karolinska Institutet i Stockholm. Prosjektet er finansiert av Det regionale samarbeidsorganet Helse Vest RHF.

Les studien her: www.ntfe.no