Hjem
Senter for ernæring
Forskning

Laks tar rotta på høgt blodtrykk

Forskarar har gitt laks til tjukke rotter, og fått oppsiktsvekkjande resultat.

Rotter
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

– Eg vart veldig overraska at laksen var så effektiv på blodtrykket, seier forskar Oddrun Anita Gudbrandsen.

Ved Klinisk Institutt på Universitetet i Bergen har dei ved hjelp av rotter forska på fedme og blodtrykksauke. Gudbrandsen og fleire andre forskarar har den siste tida gitt overvektige rotter laks.

Forsøka har vist at laks kan hindra høgare blodtrykk om du går opp i vekt.

– Etter kvart som rottene blir tjukkare så får dei høgare blodtrykk, og det er akkurat det same som hos oss menneske, seier ho.

Skal finne ut om det er likt for mennesker

Men når rottene får laks stig ikkje blodtrykket meir.

– Då ser vi at blodtrykket ikkje aukar i det heile. Det går ikkje ned, men det går ikkje opp heller, fortel Gudbrandsen.

Resultata er dei same om rottene får rå laks eller bakt laks. 

Ein milliard menneske på jorda har for høgt blodtrykk. Det er ikkje ein sjukdom i seg sjølv, men hardt for hjartet. Det kan på lang sikt gje hjerneslag og hjarteinfarkt.

– Kan desse resultata overførast til menneske?

– Det veit vi ikkje, men det er det vi må teste ut, seier Gudbrandsen.

Leiar Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige meiner studien stadfestar velkjend kunnskap om at det er lurt å ete fisk.

– Det er ikkje så overraskande at laks og anna fisk er sunt. Men viss vi skal tenke folkehelse og forebygge fedme, må vi tenke på balanse i kosthaldet. Det er ikkje ei løysing å pøse ukritisk på med fisk i tillegg til det ein et frå før.

Les meir på NRK