Hjem
Senter for ernæring
Forskning

Gluten-studie fikk internasjonal oppmerksomhet

"Glutenintoleranse" er et omdiskutert fenomen, og Hanna Fjeldheim Dale m.fl. ønsket å undersøke tilstanden nærmere ved hjelp av en diagnostisk provokasjonsstudie på pasienter med mistanke om en reaksjon på gluten.

"Glutenintoleranse" er et omdiskutert fenomen
Trolig er det andre substanser enn gluten i hveten som bidro til symptomene pasientgruppen opplevde.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Hanna Fjeldheim Dale m.fl. gjennomførte nylig en studie for å undersøke effekten av glutenprovokasjon hos pasienter med antatt non-coeliac gluten sensitivity (NCGS, ikke-cøliakisk glutensensitivitet). NCGS er en omdiskutert og ny tilstand, uten kjente biomarkører. Det er foreløpig uvisst om dette er en reel diagnose, eller om det faller innunder IBS-diagnosen. De brukte glutenholdige og glutenfrie muffins som provokasjonsmateriale, og de 20 deltakerne skulle innta to muffins per dag i fire dager, etterfulgt av tre dager wash-out. Studien besto av fire slike perioder, hvorav to med og to uten gluten (i randomisert rekkefølge). Reaksjonen til deltakerne var basert på symptom-scores og deltakerne som korrekt identifiserte de to periodene de fikk gluten, fikk diagnosen NCGS. Samlet sett reagerte flest av deltakerne mest på placebo (glutenfrie muffins), og de fire som fikk diagnosen hadde ikke symptomer som samsvarte med en reaksjon på gluten. Funnene tyder derfor på at det ikke er gluten som er årsaken til symptomene denne pasientgruppen opplever. Trolig er det andre substanser i hveten som bidrar til symptomer, og fruktaner i hvete (en type FODMAP) er foreslått som en mulig trigger. 

Studien er publisert i Neurogastroenterology and Motility:

Dale, H.F., et al., The effect of a controlled gluten challenge in a group of patients with suspected non-coeliac gluten sensitivity: A randomized, double-blind placebo-controlled challenge. Neurogastroenterol Motil, 201,  DOI: 10.1111/nmo.13332.

Den tyske avisen Die Welt omtalte nylig artikkelen i en reportasje om glutensensitivitet: 

https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=3502038ee4c061c528e8bf0601c2ca6c