Hjem
Senter for ernæring
Konferanse

Senter for ernæring på konferanse

Medlemmer fra Senter for ernæring deltok på FASEB-konferansen i Canada.

Vegard Lysne på FASEB-konferansen.
PhD-stipendiat Vegard Lysne presenterte data fra sitt prosjekt på FASEB-konferansen.
Foto/ill.:
Privat

I månedsskiftet juli-august arrangerte den Amerikanske Foreningen for Eksperimentell Biologi (FASEB) en konferanse med temaet folat, vitamin B12 og enkarbonmetabolisme. Dette er temaer som står sentralt i flere prosjekter i ernæringsmiljøet ved UiB. Tre representanter tilknyttet Senter for Ernæring reiste derfor til Canada for å presentere data fra sine prosjekter.

PhD-stipendiat Anthea Van Parys viste data fra sitt prosjekt, som undersøker sammenhengen mellom inntak av kolin (finnes primært i kjøtt, egg og kornprodukter) og risikoen for hjerteinfarkt. PhD-stipendiat Vegard Lysne presenterte data på sammenhengen mellom inntak av fett og blodnivåene av ulike metabolitter i en karbonmetabolismen og B-vitaminstatus. Masterstudent Ingvild Marienborg presenterte data fra sin masteroppgave, hvor hun studerte sammenhengen mellom proteininntak og blodverdier av enkarbonmetabolitter, B-vitaminstatus og andre fysiologiske parametre som blodsukkerregulering.