Hjem
Senter for ernæring
Studie

Rekruttering til studie

Har du IBS?

Har du IBS?
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Senter for Ernæring skal i gang med en ny og spennende studie som skal undersøke effekten av et tilskudd med proteiner fra torsk i pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS). Hensikten med studien er å undersøke effekten av et slikt tilskudd i IBS-pasienter med diaréplager. Deltakerene vil få utdelt doser til seks uker på tilskudd med enten torskeprotein eller placebo. Symptomer og kosthold vil bli kartlagt ved hjelp av spørreskjemaer og kostregistreringer underveis. Avføringsprøver og blodprøver skal tas ved start og slutt, for å se på effekten av tilskuddet på markører for inflammasjon. 

Er du interessert i å delta og ønsker å høre mer om studien? 
Meld din interesse her:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4476676