Hjem
Senter for ernæring
Studie

Rekruttering til studie

Vil du være forsøksperson i prosjektet «Hjerne-tarm-mikrobiota-aksen ved irritabel tarm»?

IBS og piller
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Vi søker personer som har blitt diagnostisert med irritabel tarmsyndrom. Alder mellom 18 og 65 år, både kvinner og menn. Vi søker primært etter deltakere som bor i Bergensområdet. Vi søker svært motiverte studiedeltagere da studien involverer omfattende utredning og prøvetaking.

Les mer om studien her.