Hjem
Senter for ernæring
Studie

Vil du delta i en studie om helseeffekten av grovbrød?

Vi trenger deltakere til en 16-ukers studie som skal undersøke om inntak av et grovt/fiberrik brød kan gi gunstige helseeffekter.

Grovbrød
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Brødet som nyttes i studien får du utlevert uten kostnad. Resultatene fra studien vil gi informasjon om små endringer i kostholdet slik som inntak av fiberrikt brød, kan være gunstig for helsen. 

Brød utgjør en stor del av kostholdet til mange nordmenn. Dette gjør at brød har et stort potensial når det kommer til påvirkning av helse. Det å bytte ut det brødet man vanligvis spiser med et mer fiberrikt brød er en enkel endring for de aller fleste. Dersom en slik endring i kostholdet viser seg å ha positive helseeffekter, er det er tiltak som kan komme mange til gode. 

Hva er hensikten med studien?
Vi vil undersøke om et brødbytte har effekt på langtidsblodsukkeret hos personer som i utgangspunktet har et moderat forhøyet blodsukker. Vi undersøker også om brødet har effekter på andre markører i blodet (som fettstoffer) og i urinen, og vi vil se på hvilke effekter det kan ha på sammensetningen av tarmbakterier. 

I denne studien skal deltakerne bytte ut sitt vanlige brød med et brød spesielt utviklet for studien i totalt 16 uker. Det er to ulike brød i studien – begge er sunne og grove alternativer, men med forskjellige typer kostfiber. Hvilket brød hver enkelt deltaker skal spise blir tilfeldig valgt. Brødet er selvfølgelig kostnadsfritt for deltakerne. 

Hvem kan delta?
Menn og kvinner i Bergensområdet som er i alderen 40-70 år med overvekt (kroppsmasseindeks fra 27 kg/m2 og oppover) kan delta. De fleste vet ikke hvilke blodsukkerverdier man har, men vi er ute etter deltagere som har et moderat forhøyet blodsukker (prediabetes). Ved hjelp av et kartleggingsverktøy (diabetesrisiko) og måling av blodsukkeret vil vi undersøke om du oppfyller kriteriene for å delta. 

Du kan ikke delta dersom du har alvorlig sykdom (siste 3 år), har cøliaki eller er allergisk mot hvete, eller bruker medikamenter som påvirker blodsukkeret. Du kan heller ikke være gravid eller ammende. 

Hva innebærer studien?
Studien varer i 16 uker og du vil i denne perioden få utlevert brød. Du må minst spise 3 skiver av dette brødet daglig. Den øvre grensen er 6 skiver – og dersom du trenger mer mat, kan du supplere med ditt vanlige brød. Videre innebærer studien 4 besøk ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser, Universitetet i Bergen (Årstadveien 21, Overlege Danielssens Hus). Under det første besøket vil vi undersøke om du oppfyller kriteriene for å delta ved å ta en blodprøve (primært for å sjekke blodsukkeret, men også andre risikomarkører som kan si noe om helsetilstanden din) og en urinprøve samt måle blodtrykk, vekt og høyde, og spørre deg om eventuelle sykdommer og medikamenter. 

Videre vil det bli et besøk ved forskningsenheten før oppstart av studien, et besøk etter 8 uker, og et besøk etter 16 uker. Ved disse besøkene vil vi ta blodprøver, urinprøve og blodtrykk, vi vil måle vekt, høyde, midjemål og kroppssammensetning, og vi vil be deg svare på et spørreskjema. 

Det vil være løpende oppstart fra 15. august 2021, men vi vil kjøre en «pilot-studie» med noen få deltakere nå i vår og frem mot sommeren. 

Hva får jeg for å delta?
Du vil få en vurdering av din generelle helsetilstand, inkludert målinger av risikomarkører i blodet (som blodsukker og fettstoffer). I tillegg måler vi kroppssammensetning. Dersom vi oppdager avvikende prøvesvar, vil du få vite dette. Du kan også om ønskelig få vite alle prøvesvarene dine når disse foreligger. Videre får du brød i 16 uker uten kostnad. Reisekostnader til forskningsenheten blir dekket.

Hva må jeg gjøre for å delta? 
Studien foregår på Forskningsenhet for Helseundersøkelser, Universitetet i Bergen, og du bør derfor ha bosted i Bergen eller omegn. 

Er du motivert til å delta, fyll ut dette skjemaet. Vi vil kontakte deg for mer informasjon.