Hjem

Arabisk

Kva rolle spelar det arabiske språket i arabisk presse og politiske konfliktar? Korleis blir arabisk identitet uttrykt gjennom språk i skriftlege medium? Kva utfordringar møter muslimar i vestlege samfunn?

 

Fagkoordinator: Esmira Nahhri
Studierettleiar og eksamenskonsulent: Robert Graff Bakkevold

 

Det arabiske språket er inngangsporten til ei ny og spennande verd, og det gir direkte innblikk i ein stadig meir aktuell kultur, som i stor grad er fundert på ein annan religion og tenkjemåte. Tilhøvet mellom Vesten og den arabiske kulturen blir ofte opplevd som ein konfrontasjon med uløyselege problem, men samstundes opnar møtet mellom dei to kulturane opp for både kulturelt og kommersielt samarbeid. Gjennom studiet av arabisk får du spisskompetanse, som i kombinasjon med andre fagområde kan gjere deg attraktiv på arbeidsmarknaden.

Utveksling
Abdallah Al-Shdaifat

Lærerutveksling med University of Jordan

Samarbeidet med University of Jordan bærer frukter. I vår var førsteamanuensis Abdallah Al-Shdaifat på besøk i Bergen, til stor glede for både studenter og ansatte.

Nytt studietilbud
Nytt nettstudium i arabisk starter ved UiB høsten 2017

Starter opp arabiskkurs på nett

- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for nettstudiet i arabisk språk og kultur ved UiB.

Picture of a mosque

Visste du at ...

Moderne standardarabisk er det sjette offisielle språket i FN. Likevel har ingen standardarabisk som sitt morsmål. Arabarar snakkar alle dialekt og må lære standardarabisk på skolen, fordi det vert brukt som eit fellesspråk for arabarar og muslimar frå heile verda.