Hjem
Arabisk

Nyhetsarkiv for Arabisk

Å kunne snakke arabisk i møte med offshorekolleger, pasienter i hjemmesykepleien eller i arbeid med menneskerettigheter og internasjonal politikk. De nye studentene på nettstudiet i arabisk har ulike planer og ambisjoner for arabiskstudiene etter denne høsten.
Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har internasjonale forskere med UiB i spissen etablert en nettbasert språkopplæring som sikrer minoritetsspråket et videre liv.
– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.
Samarbeidet med University of Jordan bærer frukter. I vår var førsteamanuensis Abdallah Al-Shdaifat på besøk i Bergen, til stor glede for både studenter og ansatte.
- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for nettstudiet i arabisk språk og kultur ved UiB.
Stig Arild Pettersen er forfatter av boken "Erling Lorentzen - Vilje og motstand" og lager den utenrikspolitiske podcastserien "Du verden". Ved UiB studerte han arabisk og sammenliknende politikk, men det han husker best fra studietiden er den aktive tiden i Studentersamfunnet i Bergen.
Et fullsatt Ad fontes fikk oppleve en god blanding av hva Midtøsten kan være: litteratur, musikk og sang. Og libanesisk mat, selve «juvelen» i det arabiske kjøkkenet.
– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.
Professor Shabo Talay og Institutt for framandspråk har fått 450 000 euro for å sikra det arameiske språket turoyo ei framtid. I dag er alle arameiske språk små og står i fare for å døy ut. Med pengar frå Erasmus skal no prosjektet Aramaic Online gje nye generasjonar nettbasert opplæring i turoyo.
Takka vere ei ny lærebok i arabisk kan studentar lese autentiske arabiske tekstar tidleg i studiet.
Ein omsetjar har stor makt over teksten som blir omsett, og med det følgjer også mykje ansvar, meiner arabiskprofessor ved UiO, Gunvor Mejdell.
Frank Weigelt er stipendiat i arabisk og forskar på samaritanske bibelkommentarar.
Perifere arabiske dialektar stod i sentrum då arabistar frå heile verda samla seg i Bergen.
– Vi har rett til å vite hva som skjer i verden, og engelskkunnskaper er ikke nok. Studentene våre kan hjelpe, sier Shabo Talay, professor i arabisk
Utdanningsdirektoratet vil nå også promotere arabisk, og et pilotprosjekt i Stavanger med hjelp fra UiB er første smak på arabisk som vanlig valgfag.