Hjem
Arabisk

Nyhetsarkiv for Arabisk

Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har internasjonale forskere med UiB i spissen etablert en nettbasert språkopplæring som sikrer minoritetsspråket et videre liv.
Stig Arild Pettersen er forfatter av boken "Erling Lorentzen - Vilje og motstand" og lager den utenrikspolitiske podcastserien "Du verden". Ved UiB studerte han arabisk og sammenliknende politikk, men det han husker best fra studietiden er den aktive tiden i Studentersamfunnet i Bergen.
– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.
Professor Shabo Talay og Institutt for framandspråk har fått 450 000 euro for å sikra det arameiske språket turoyo ei framtid. I dag er alle arameiske språk små og står i fare for å døy ut. Med pengar frå Erasmus skal no prosjektet Aramaic Online gje nye generasjonar nettbasert opplæring i turoyo.
Takka vere ei ny lærebok i arabisk kan studentar lese autentiske arabiske tekstar tidleg i studiet.
Ein omsetjar har stor makt over teksten som blir omsett, og med det følgjer også mykje ansvar, meiner arabiskprofessor ved UiO, Gunvor Mejdell.
Frank Weigelt er stipendiat i arabisk og forskar på samaritanske bibelkommentarar.
– Vi har rett til å vite hva som skjer i verden, og engelskkunnskaper er ikke nok. Studentene våre kan hjelpe, sier Shabo Talay, professor i arabisk
Utdanningsdirektoratet vil nå også promotere arabisk, og et pilotprosjekt i Stavanger med hjelp fra UiB er første smak på arabisk som vanlig valgfag.