Hjem
Digital kultur
Internasjonalisering

Internasjonale forelesere på digital kultur

Hvert år kommer en amerikansk foreleser til digital kultur for å undervise våre studenter i et år. Nå sier vi adjø til Kathi Inman Berens, men hilser snart Radhika Gajjala velkommen.

Kathi Inman Berens står foran et lerret og foreleser.
Kathi Inman Berens was a Fulbright Scholar at Digital Culture from August 2014 until June 2015.

Hovedinnhold

Hver august hilser vi en ny Fulbright-foreleser velkommen, men i juni må vi ta avskjed og det er alltid like trist. Nå har Kathi Inman Berens reist hjem til Portland.

I 2014/15 var det Kathi Inman Berens som kom til UiB gjennom Fulbright-programmet. Hun kom fra University of Southern California, og brakte med seg entusiasme og undervisningsglede. Kathi er ekspert i elektronisk litteratur, og underviste i DIKULT203: Elektronisk litteratur, DIKULT103: Digitale sjangrer og DIKULT303: Digital medieestetikk. 

"Dette er en god måte å gjøre læringsmiljøet vårt mer internasjonalt," sier Daniel Jung, som er fagkoordinator på digital kultur. "Digital kultur er et internasjonalt fag. Derfor syns vi det er viktig at studenter får anledning til å reise på utveksling selv, men også at de får møte utvekslingsstudenter i alle emner og at de får forelesere fra andre land. Internasjonalisering handler ikke bare om å sende studenter ut men også om å skape et internasjonalt miljø her hjemme."

I tillegg til Fulbright-foreleserne, som er ved UiB i to fulle semestre og kan følge studentene fra semesterstart til eksamen, får digital kultur jevnlig besøk av forelesere som kommer for kortere opphold på en uke eller mer gjennom ERASMUS-programmet. I vår var det Andreas Zingerle fra Kunstuniversitetet i Linz som var her, og i tillegg til et workshop og en forskningspresentasjon hadde han også undervisning for studentene på DIKULT103.  

Fra sommeren 2015 skal digital kultur også ha en professor 2 fra USA: Mary Flanagan, som er professor ved Dartmouth. Mary skal være i 20% stilling ved UiB, og vil i hovedsak ha undervisning og veiledning for master- og PhD-studenter. 

Vi kommer til å savne Kathi, men hun kommer heldigvis tilbake på besøk til UiB ganske snart, for hun skal delta på ELO 2015, den store konferansen og litterære festivalen om elektronisk litteratur som arrangeres av Forskergruppen for elektronisk litteratur. 

Og ved semesterstart høsten 2015 kan vi ønske en ny Fulbright-foreleser velkommen: Professor Radhika Gajjala fra Bowling Green State University. Hun forsker på global nettkultur med særlig vekt på feministiske og postkolonialistiske perspektiver, og har utgitt en rekke bøker og artikler om dette. I høst skal Radhika ha undervisning på DIKULT106: Kultur og normer i informasjonssamfunnet, og på  DIKULT302: Sentrale teorier i digital kultur.