Hjem

Filosofi

Hovedinnhold

Studer filosofi i Bergen

Studier i filosofi
Studieprogram og opptak

Undervisningskoordinator
Jesse Tomalty, førsteamanuensis

Studieveiledere
Studieveileder@fof.uib.no 

Utvekslingsavtaler
Bachelorprogram i filosofi
Masterprogram i filosofi

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi er den disiplin ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål: Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn? Studiet vil gi deg kunnskap av hva sentrale tenkere i vår intellektuelle historie, som Platon, Hume og Kant, har ment om disse spørsmålene. Studiet gir deg også grunnleggende kjennskap til hvordan dagens filosofer bidrar med ny innsikt: hvordan kan vi forene tanken om at vi mennesker kan velge fritt samtidig som vi vet hvordan fysiske og biologiske prosesser tilsynelatende bestemmer våre handlinger? Har dyr rettigheter? Hvordan kan vi komme fram til enighet om moralske spørsmål? Er det bare vitenskap som gir oss pålitelig kunnskap?

Filosofistudiet vil også gi deg overførbare ferdigheter som vil være nyttige nesten uansett hvilken jobb du velger. Du vil lære kritisk tenkning og oppøve dine analytiske evner. Du vil også lære å integrere kunnskap fra forskjellige fag. Disse ferdigheter får du bruk for hvis du for eksempel skal ta beslutninger som leder i en privat bedrift, i offentlig virksomhet eller i frivillige organisasjoner. Ikke minst vil du få et solid utgangspunkt for å kunne ha mer reflekterte meninger om mange av dagens viktige samfunnsutfordringer, om klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferdighet.

Instituttet ønsker også velkommen studenter som er interessert i å kombinere filosofistudiet med andre fag, som for eksempel økonomi, sammenliknende politikk, naturvitenskapelige fag, pyskologi, juss eller medisin.

Mer informasjon, samt vidoesnutter om begrepene frihet og rettferdighet under her.

Filosofi og jobb
Sofie Lekve

Arbeidsmarkedet trenger humanister

Sofie Lekve har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen og er nå ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo. I Khrono skriver hun om viktigheten av humanisters kompetanse i dagens samfunn.
Praktisk filosofi
Skilt som peker i hver sin retning med tekstene respect, ethhics, honesty og integrity

Filosofisk blikk på frihet og rettferdighet

Innføringsemnet i praktisk filosofi skal gi studentene et overblikk over viktige grunnbegreper, argumenter og posisjoner innen filosofiens praktiske del. "Frihet" og "rettferdighet" er to sentrale begrep innen denne delen av filosofien. Men hva er nå egentlig frihet? Og hva med rettferdighet?

Filosofi og samfunn
Ordet philosophy i en sky av tåkete ord

Filosofisk impact

Som et ledd i debatten om filosofiens impact: Hvorfor skal samfunnet finansiere filosofisk forskning? At den er verdensledende er et dårlig svar, skriver Espen Gamlund.

Studentenes fagutvalg i filosofi og i retorikk

Studentene kan påvirke og bli hørt gjennom studentene sitt eget fagutvalg. Ønsker du å kontakte fagutvalget på filosofi er det bare å sende en e-post til fagutvalg@fof.uib.no

Fagutvalget i filosofi oppfordrer også alle filosofistudenter til å bli medlem i facebookgruppen Filosofistudentene ved Universitetet i Bergen.

 

Ønsker du å kontakte fagutvalget på retorikk send en e-post til fagutvalg.retorikk@uib.no. Fagutvalget i retorikk oppfordrer alle retorikkstudenter til å bli medlem i facebookgruppen Retorikk UiB.

 

Og for studenter som er interessert i både filosofi og retorikk er det fullt mulig å være medlem av begge facebookgruppene.