Hjem

Italiensk

Hovedinnhold

Korleis har arven frå den italienske renessansen sett sitt preg på den europeiske kulturen? Ønsker du å forstå meir om bakgrunnen for den politiske situasjonen i Italia slik han er i dag? Har du lyst til å kunne lese Machiavelli og Dante på originalspråket?
Fagkoordinator: Marco Gargiulo
Studiekonsulent: Robert Graff Bakkevold
Eksamenskonsulent: Turid Daae

Italia er humanismens vogge. Landet har alltid stått sentralt i Europa si politiske, religiøse og kulturelle historie. Italia er landet som har flest stadnamn i verda på UNESCO si kulturarvliste, og landet har gjennom fleire hundreår vore ei stormakt innan kunst og kultur.

Italienskstudiet gir varierte innfallsvinklar, men også rom for fordjuping i det du synest er mest interessant. Du kan få solid dugleik i det italienske språket, og ein grundig kulturhistorisk ballast gjennom studiet av eldre og nyare litteratur. Italiensk kan vere relevant for arbeid både i offentleg og privat sektor der det internasjonaliserte samfunnet stiller store krav til språk- og kulturkunnskapar.

Bachelorprogram i italiensk                   Masterprogram i italiensk                              Ph.d. i italiensk

Ph.D.-portrett
Erika

Sinisgallis liv og lære

Erika Wolfs avhandling tar for seg siste del av ingeniørdikteren og multikunstneren Leonardo Sinisgallis poesi i lys av barokke kjennetegn og egen poetikk.

New postdoctoral fellow
Alessandro Carlucci

Language Contact and the development of Italian

Alessandro Carlucci is studying the impact that contact with other languages has had on the historical development of the Italian language, from its earliest stages to the present. He is a new postdoctoral research fellow at the Department of Foreign Languages.

Visste du at ...

Humanismen er ei italiensk oppfinning frå det fjortande hundreåret. I dag er humanismen inkludert som verdigrunnlag i både den norske grunnlova og i den norske skolen sin formålsparagraf.