Hjem
Italiensk

Nyhetsarkiv for Italiensk

Alessandro Carlucci is studying the impact that contact with other languages has had on the historical development of the Italian language, from its earliest stages to the present. He is a new postdoctoral research fellow at the Department of Foreign Languages.
Alessandro Carlucci is studying the impact that contact with other languages has had on the historical development of the Italian language, from its earliest stages to the present. He is a new postdoctoral research fellow at the Department of Foreign Languages.
Erika Wolfs avhandling tar for seg siste del av ingeniørdikteren og multikunstneren Leonardo Sinisgallis poesi i lys av barokke kjennetegn og egen poetikk.
– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.
I Bergen Reiselivslag varierer arbeidsoppgåvene med sesongane. Oddbjørn Wendelbo jobbar med booking, billettsystem og informasjonsarbeid. Italiensk er eit språk som kjem godt til nytte i møtet med italienske turistar, i korrespondanse og i omsetjingsarbeid. Framandspråkleg kunnskap er viktig i bransjen.
Etter en aha-opplevelse på forelesning skjønte Line Hauge Støyva at det var oversetter hun ville bli. Veien til å bli selvstendig næringsdrivende har til tider vært utfordrende, og det har krevd mye egeninnsats. Nå har hun et yrke som gir stor frihet til å styre både arbeidsdag og arbeidssted.