Hjem
Japansk
Arrangement

Oppstartssymposium for nytt MA-program i japansk

日本研究修士プログラム設立記念シンポジウム Symposium to Celebrate the Launch of the University of Bergen's MA in Japanese Studies

Japanese garden seen from inside a house
Foto/ill.:
Louis Rodriguez ©Japonismo

Hovedinnhold

Bachelorprogrammet i japansk ved Institutt for fremmedspråk har i de siste to tiårene hatt svært god tilstrømming av studenter. Fra og med høsten 2023 starter vi opp med et lenge etterlengtet masterprogram i Japan-studier, med særlig fokus på oversettelse: som teori, som praksis og som humanistisk metode.

For å markere oppstarten arrangerer fagmiljøet et symposium torsdag 14. og fredag 15. september, med foredrag av en rekke prominente fagpersoner fra både inn- og utland.

Symposiet er åpent for alle interesserte.

Thursday 14 September

Auditorium A
Auditorium E at 13.15–13.45

09.30–10.00               

Arrival and coffee

10.00–10.15

Velkommen  /  Welcome  /  開会の挨拶
dosent Benedicte Irgens

10.15–10.25

Opening remarks
dean Camilla Brautaset, Faculty of Humanities

10.30–10.40

to be announced
Embassy of Japan

10.45–11.45

«Oversettelse mellom norsk og japansk: Fra kamera og motorsag til kotatsu» (talk in Norwegian)
professor emeritus Harry Solvang

12.00–13.00Lunch
13.15–13.45
Aud E

«Mellom internasjonalisme og egenart – Fortellinger i japanske historielærebøker» (MA thesis) 
MA graduate (history) Jon Anders Lothe

14.15–15.15

"The Challenges of Literary Translation: Reading Japanese Novels in English and Norwegian"
professor Reiko Abe Auestad, UiO

15.30–16.30

「日本社会におけるジェンダー平等と教育の現在」  
"
Gender Equality and Education in Japanese Society: Current Perspectives" (talk in Japanese)
professor Murata Akiko, Waseda University

Friday 15 September

Auditorium B

10.00                                       

Arrival and coffee

10.15–11.15

"Samurai, Knights, and Castles: Finding the Medieval in Modern Japan"
professor Oleg Benesch, York University

11.15–12.15

"Translation and translation studies in Norway. Who, what, where?"
professor Sandra Louise Halverson, Universitetet i Agder

12.15–13.00Lunch
13.15–14.15

"Myths and Realities of Music Learning in Japanese Schools"
professor David Hebert, HVL

14.15–15.15

"Fake Food, Nutrition Songs, Kitchen Cars, and Sporks: Topic vs. Significance in a Research Agenda"
associate professor Nathan Hopson, UiB

15.15–15.30     

Concluding remarks
associate professors Nathan Hopson og Misuzu Shimotori