Home
Japanese

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Oppstartssymposium for nytt MA-program i japansk

日本研究修士プログラム設立記念シンポジウム Symposium to Celebrate the Launch of the University of Bergen's MA in Japanese Studies

Japanese garden seen from inside a house
Photo:
Louis Rodriguez ©Japonismo

Main content

Bachelorprogrammet i japansk ved Institutt for fremmedspråk har i de siste to tiårene hatt svært god tilstrømming av studenter. Fra og med høsten 2023 starter vi opp med et lenge etterlengtet masterprogram i Japan-studier, med særlig fokus på oversettelse: som teori, som praksis og som humanistisk metode.

For å markere oppstarten arrangerer fagmiljøet et symposium torsdag 14. og fredag 15. september, med foredrag av en rekke prominente fagpersoner fra både inn- og utland.

Symposiet er åpent for alle interesserte.

Thursday 14 September

Auditorium A
Auditorium E at 13.15–13.45

09.30–10.00               

Arrival and coffee

10.00–10.15

Velkommen  /  Welcome  /  開会の挨拶
dosent Benedicte Irgens

10.15–10.25

Opening remarks
dean Camilla Brautaset, Faculty of Humanities

10.30–10.40

to be announced
Embassy of Japan

10.45–11.45

«Oversettelse mellom norsk og japansk: Fra kamera og motorsag til kotatsu» (talk in Norwegian)
professor emeritus Harry Solvang

12.00–13.00Lunch
13.15–13.45
Aud E

«Mellom internasjonalisme og egenart – Fortellinger i japanske historielærebøker» (MA thesis) 
MA graduate (history) Jon Anders Lothe

14.15–15.15

"The Challenges of Literary Translation: Reading Japanese Novels in English and Norwegian"
professor Reiko Abe Auestad, UiO

15.30–16.30

「日本社会におけるジェンダー平等と教育の現在」  
"
Gender Equality and Education in Japanese Society: Current Perspectives" (talk in Japanese)
professor Murata Akiko, Waseda University

Friday 15 September

Auditorium B

10.00                                       

Arrival and coffee

10.15–11.15

"Samurai, Knights, and Castles: Finding the Medieval in Modern Japan"
professor Oleg Benesch, York University

11.15–12.15

"Translation and translation studies in Norway. Who, what, where?"
professor Sandra Louise Halverson, Universitetet i Agder

12.15–13.00Lunch
13.15–14.15

"Myths and Realities of Music Learning in Japanese Schools"
professor David Hebert, HVL

14.15–15.15

"Fake Food, Nutrition Songs, Kitchen Cars, and Sporks: Topic vs. Significance in a Research Agenda"
associate professor Nathan Hopson, UiB

15.15–15.30     

Concluding remarks
associate professors Nathan Hopson og Misuzu Shimotori