Hjem

Kinesisk

Hovedinnhold

Kinesisk gatescene etter mørkets frembrudd

Kor mange skriftteikn må ein lære seg for å kunne lese kinesiske aviser? Stemmer det at kinesiske ord har eigne tonar? Lærer kinesiske born engelsk på skolen? Er det moderne Kina eit kapitalistisk samfunn? Korleis er forholdet mellom Kina og Nord-Korea?

Fagkoordinator: Shouhui Zhao (våren 2024)

Studieveileder: studieveileder.if@uib.no

Eksamenskonsulent: Turid Daae

Det siste tiåret les vi stadig om Kina i norske medium. Ofte er vinklinga systemkritisk, med fokus på manglande organisasjons- og ytringsfridom. Det er likevel få kommentatorar som kjenner Kina frå innsida og kan kinesisk språk.

Eit studium i kinesisk vil opne portane til verdas mest folkerike nasjon, ein av dei eldste og rikaste sivilisasjonar som finst. Mykje av studiet er dedikert teoretisk og praktisk opplæring i det offisielle kinesiske språket, mandarin. I tillegg vil du få kunnskapar om den historiske utviklinga i Kina, og dessutan samfunnsmessige og kulturelle forhold.

Bachelorprogram i kinesisk                          

Nytt masterprogram ved IF
Fagkoordinator, Guowen Shang, presenterer programmet

Endeleg nytt masterprogram i kinesisk

Endeleg kan studentar få meir utdanning i kinesisk. Institutt for framandspråk tilbyr frå hausten av eit nytt masterprogram i kinesiske studium. Det nye masterprogrammet blei feira med informasjonsmøte for potensielle søkjarar, sjølvsagt med kake.

TAIWAN
Kart over Kina og Taiwan hvor en leketanks står på Fastlands-Kina og peker mot Taiwan

Verdt å vite om Taiwan-Kina-konflikten

Kina startet en massiv militærøvelse i farvannet rundt Taiwan etter Pelosis besøk på øyen. Hva er det egentlig Kina prøver på? Postdoktor i kinastudier og Taiwan-ekspert Julia Marinaccio forklarer.

portrett
Huiwen (Helen) Zhang på scenen i Universitetsaulaen under UiB-Symposiet «Engaging China»

Huiwen (Helen) Zhang: Ekte kosmopolitt og hekta på Hauge

Global kulturutveksling er viktigere nå enn noen gang, mener førsteamanuensis i kinesisk, Huiwen (Helen) Zhang. Hun bruker gjerne Olav H. Hauge som eksempel.

kinesisk
Mari Harju Skeie

Blei hekta på kinesisk frå første dag

– Eg innsåg at det var ei heil verd av kunnskap om ein kultur som fascinerte meg der ute, og eg kjente at eg klødde etter å lære meir. No kjem eg ikkje til å gi meg før eg kan språket flytande nok til å kunne jobbe med det.

Studentar fortel
Marion, tidlegare UiB student på kinesisk

Erfaringar frå kinesisk-studiet

Marion, som er tidlegare kinesisk-student ved UiB, har valt å fortsetta utdanninga si i Skottland. Vi har spurt om ho kan fortelje litt om sine erfaringar med å studere kinesisk, og om kva som inspirerte ho til å ta vidare utdanning i utlandet.