Hjem

Kinesisk

Kinesisk gatescene etter mørkets frembrudd

Kor mange skriftteikn må ein lære seg for å kunne lese kinesiske aviser? Stemmer det at kinesiske ord har eigne tonar? Lærer kinesiske born engelsk på skolen? Er det moderne Kina eit kapitalistisk samfunn? Korleis er forholdet mellom Kina og Nord-Korea?

Fagkoordinator: Shouhui Zhao

Studieveileder: Karoline Aksnes

Eksamenskonsulent: Turid Daae

Det siste tiåret les vi stadig om Kina i norske medium. Ofte er vinklinga systemkritisk, med fokus på manglande organisasjons- og ytringsfridom. Det er likevel få kommentatorar som kjenner Kina frå innsida og kan kinesisk språk.

Eit studium i kinesisk vil opne portane til verdas mest folkerike nasjon, ein av dei eldste og rikaste sivilisasjonar som finst. Mykje av studiet er dedikert teoretisk og praktisk opplæring i det offisielle kinesiske språket, mandarin. I tillegg vil du få kunnskapar om den historiske utviklinga i Kina, og dessutan samfunnsmessige og kulturelle forhold.

Bachelorprogram i kinesisk                                  Introduksjonskurs i kinesisk (nettbasert og på deltid)

digitale gjesteforelesninger
Utsikt til Shanghai

Hva rører seg i dagens Kina

Seks fremragende internasjonale forskere vil dette semesteret ta pulsen på, og dele sin innsikt om utviklingen i dagens kinesiske samfunn.

Chinese new year
students decorating for the chinese new year celebration

Celebration to welcome New Year of the Mouse

Chinese Spring Festival is the most important traditional celebration for Chinese all over the world. For Chinese learners outside China, it is a good opportunity for them to learn about the target culture of their language study.

PhD-portrett
Bjørn-Åge Blix i Kina

Fra UiB til Hongkong

Bjørn Åge Blix valgte å reise til Kina for å studere videre etter å ha fullført bachelorprogrammet i kinesisk ved UiB. Nå går han i gang med en PhD-grad ved Hongkong City University.

Studentar fortel
Marion, tidlegare UiB student på kinesisk

Erfaringar frå kinesisk-studiet

Marion, som er tidlegare kinesisk-student ved UiB, har valt å fortsetta utdanninga si i Skottland. Vi har spurt om ho kan fortelje litt om sine erfaringar med å studere kinesisk, og om kva som inspirerte ho til å ta vidare utdanning i utlandet.

Academic Portrait
Photo of Guowen Shang

Tapping into the Sociolinguistic Realities in China

Guowen Shang, Associate Professor of Chinese language, is currently studying sign languages – not languages with signs, but on signs. “The language signs are everywhere in our environment, but the language choices on the signs are determined by a range of social, economic, psychological and...