Hjem
Kunsthistorie

Nyhetsarkiv for Kunsthistorie

Ingrid Halland er overbevist om at materialene som skal brukes i en mer bærekraftig fremtid ikke kan etterligne en estetikk som tilhører paradigmene vi må legge bak oss.
Under nyvinninga «Museologifestivalen» fekk kunsthistoriestudentane møte ulike aktørar og problemstillingar frå kunst- og kulturfeltet. Tiltaket mottek fakultetets utdanningspris for 2022.
Professor Scott Rettberg og førsteamanuensis Ingrid Halland mottar 12 millioner hver fra Norges forskningsråd til prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi og estetikk.
Godt plassert i nordområda skapte Wessel og Wiig, to kvinner frå borgarskapet i sør, sine eigne livsprosjekt. Der spelte fotografiet ei viktig rolle. Bileta dei skapte gir eit innblikk i livet deira, men også i deira blikk på det samiske.
I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.
The conference is to be held on October 28 – November 1, 2014 at the Faculty of History of St. Petersburg State University and The State Hermitage Museum.