Hjem

Musikkterapi

Hovedinnhold

Et verdensledende fagmiljø

Faget og forskningsfeltet musikkterapi fokuserer på relasjoner mellom musikk og helse, i kliniske situasjoner og i hverdagskontekster. Musikkterapi som profesjon er knyttet til ulike praksisfelt, i barnehage, skole, kulturskole, eldreomsorg, psykisk helsevern, sjukehus, fengsel og ettervern. I musikkterapi brukes en med aktiv tilnærming der klienten selv er med på å skape musikk sammen med musikkterapeuten.

Femårig integrert masterprogram i musikkterapi

I løpet av studiet arbeider studentene med både musikalsk kompetanse, mellommenneskelig sensitivitet og evne til teoretisk refleksjon. Slik vil studentene kvalifisere seg for å tilrettelegge for helsefremmende musikkutøving, til å møte mennesker med respekt og forståelse og til å grunngi, videreutvikle og formidle eget arbeid.

Ledende aktører i internasjonal forskningsformidling

Griegakdemiets senter for musikkterapiforskning, GAMUT, er en ledende aktør innen internasjonal forskingsformidling i musikkterapi. Fagmiljøet utgir to internasjonale tidsskrift: Voices og Nordic Journal of Music Therapy.

Voices  er et internasjonalt tidsskrift og diskusjonsforum for musikkterapi. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Antioch University (USA) og World Federation of Music Therapy.
Nordic Journal of Music Therapy, er et profilert vitenskaplig tidsskrift som publiseres i samarbeid med Routledge.

Musikk og hjerne

Musikkterapi på VilVitesenteret

Gjennom seks ulike interaktive installasjoner kan publikum få oppleve samspillet mellom mennesket og musikken og hvordan musikken virker på kropp og psyke.