Hjem

Nordisk språk

Hovedinnhold

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen

"Glem ikke at det språk du taler og skriver, er et følsomt, uttrykksfullt instrument som du skal behandle med respekt og omtanke. Form det, så det blir smidig. Tenk det, så det blir klart! Føl det, så det blir varmt, rikt og vakkert. Og bruk det – til klart å uttrykke dine tanker, til å hevde dine meninger." — Arnulf Øverland

ph.d.-portrett
Bilete av stipendiat Margunn Rauset

Finst det ulv i fåreklede?

Margunn Rauset er leksikograf og arbeider med ordbøker. Ho skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.

Med «nordiske språk» meiner vi norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk. I vår tid er det omtrent 19 millionar menneske som brukar desse språka til dagleg, og nordiske språk har vore i bruk i Skandinavia i to tusen år. Språket vårt er ein nøkkel for oss menneske på så mange måtar: i tenking, samvær, samfunn, historie. Derfor er studiet av nordiske språk nært knytt til historia til dei nordiske landa og til kulturen og samfunnstilhøva. Vi studerer og forskar både på korleis språket er bygd opp, lydleg og grammatisk, og på korleis det blir brukt i kommunikasjon og som identitets- og kulturuttrykk.