Hjem
Religionsvitenskap

Temaomtalar religionsvitskap

Omtale av fagleg innhald i ulike emne i religionsvitskap.

Hagia Sophia i Istanbul, Tyrkia
Foto/ill.:
Geir Atle Ersland

Hovedinnhold

Kvart religionsvitskaplege emne har ein temaomtale som gjev ei meir utfyllande skildring av det faglege innhaldet enn emneplanen gjer.

Om tematilbodet

På spesialiseringsemna RELV202 og RELV202SEM tilbyr vi ulike tema kvart semester emnene tilbys. Tematilbodet varierer i takt med forskingsaktiviteten i fagmiljøet, og dette gjev instituttet høve til å tilby undervising innanfor spesielt aktuelle område. Studentane vel eitt tema som dei følgjer heile semesteret.

Temaa som blir tilbydde innanfor RELV202/202SEM kan ein også velge på masternivå (RELV302 / RELV302SEM).

Om valemna i ei spesialisering i religionsvitskap

Valemna i ei spesialisering i religionsvitskap, tilbys normalt både på 200-nivå og på 300-nivå. Det er viktig å merke seg at 300-nivå berre er ope for masterstudenter. Studentar på bachelorprogram eller årsstudium skal nytte 200-nivå-koden når dei melder seg til emna.