Hjem
Russisk

Nyhetsarkiv for Russisk

Ingunn Lunde får Ugleprisen for å ha jobbet målrettet med å heve studiekvaliteten på russiskfaget. Lunde har utviklet nye undervisningsmetoder og flyttet fokus fra tradisjonell formidling til aktiv læring og bruk av digitale ressurser.
Fredag fikk ni norske studenter ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg beskjed om å forlate landet innen tre dager, etter at russiske myndigheter anklaget dem for visumjuks. Ingen av disse studerer ved Universitetet i Bergen.
– Med dette opplegget blir både den faglige og pedagogiske kvaliteten bedre, mener fagansvarlig Ingunn Lunde.
Programmet for åpne forelesninger på russiskfaget høsten 2017 er klart!
Har du lyst til å studere i Russland til sommaren? SIU tilbyd stipend til norske studentar ved utvalde sommarskular ved russiske universitet. Stipendet dekkjer skulepengar og bukostnader.
Frist 1. februar: utvekslingsplasser for russiskstudenter ved St. Petersburg statsuniversitet høsten 2016
Programmet for åpne forelesninger på russiskfaget våren 2016 er klart!
Nå kan russiskstudenter fra UiB reise på utveksling til Filologisk fakultet ved Universitetet i St. Petersburg! Søknadsfristen for vårsemesteret 2016 er allerede 1. september og russiskfaget oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt umiddelbart.
Høstens program for de åpne forelesningene på russisk er klart.
"Hvordan kan man vite hvilken bokstav som dukker opp når man trykker på en norsk «h»?" Eit nytt akademisk år er i gang og i neste veke skal dei nye russiskstudentane på Institutt for framandspråk byrja med å læra seg det kyrilliske alfabetet. I dette innlegget fortel Martin Paulsen, som føreles i russisk ved UiB, om det å gå over til å bruka kyrilliske teikn på tastaturet i vår digitale... Les mer
– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.
Irina Khrunova frå Agora fortel om sine erfaringar som advokat i russiske rettssaker.
Hvordan blander folk på Kolahalvøya samisk og russisk? Hva gjør de unge og hva gjør de eldre?
Internett har endra Russland. Men Putin strammar grepet om ytringsfridomen på nett.
Russiskfaget arrangerer 3 åpne forelesninger i høsten 2014
Onsdag 7. til søndag 11. august 2013 fann Det 19. nordiske slavistmøtet stad i idylliske og inspirerande omgjevnader på Solstrand utanfor Bergen. 85 deltakarar frå ulike nordiske universitet var sameinte i ei felles interesse for språk, litteratur og kultur frå slaviske land.