Hjem

STAR

Hovedinnhold

Gruppemedlemmer i FAIT

Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) har, med hovedfokus på tilstander i kneet, som formål å bidra til lokal og nasjonal fagutvikling med pasienten i fokus. Haraldsplass Diakonale Sykehus har over tid vært blant de største norske sentra innen avansert knekirurgi, derunder fremre korsbåndsrekonstruksjon. Forskningsgruppen fungerer slik sett i et pasientnært miljø hvor avstanden fra kliniske problemstillinger til forskningsspørsmål er kort. Gruppen er bredt sammensatt og har et tverrfaglig miljø med representasjon fra ortopedi, fysioterapi og radiologi.

Resultater fra tidligere og pågående forskningsprosjekter har fått synlige implikasjoner i form av endring i kirurgiske teknikker, tiltak for å øke pasientsikkerhet/redusere antallet reoperasjoner og nye rutiner for radiologiske undersøkelser. Arbeider utgått fra gruppen har de siste år vunnet nasjonale utmerkelser og er ved flere anledninger tildelt midler fra Samarbeidsorganet Helse Vest. Gruppen har flere PhD-kandidater og leder i tillegg frittstående prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 

STAR_logo