Hjem
Medisinsk ferdighetssenter
Om oss

Medisinsk ferdighetssenter

Medisinsk ferdighetssenter skal legge til rette for undervisning og trening av grunnleggende medisinske ferdigheter.

Hovedinnhold

Senteret befinner seg i 3. etasje i Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget). Senteret er organisert som en kjernefasilitet og organisert under Klinisk institutt 2. 

Aktiviteter ved senteret

På Medisinsk ferdighetsenter arrangeres det kurs, foregår det undervisning og praktisk eksamen i kliniske ferdigheter (OSKE-eksamen). Ferdighetssenteret har instruktører tilgjengelig for undervisning og organisert kursvirksomhet, instruktørene er medisinstudenter på 2 - 6. studieår og er ansatt av universitetet for å drive senteret. Instruktørene legger til rette for og organiserer kursvirksomhet innen ulike medisinske kliniske ferdigheter, eksempelvis:

  • suturkurs
  • veneflonkurs
  • kurs i akuttmedisin (avansert hjerte- og lungeredning)

I tillegg bistår instruktørene i undervisningsaktivitet som finner sted i senteret. 

For å se om det er et bestemt tema for kvelden kan du følge oss på Instagram: @ferdighetssenteret_uib 

Ferdighetssenteret er til fri bruk for alle studenter tilknyttet Det medisinske fakultet.