Home
Medical Skills Training Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Om oss

Medisinsk ferdighetssenter

Medisinsk ferdighetssenter skal legge til rette for undervisning og trening av grunnleggende medisinske ferdigheter.

Main content

Senteret befinner seg i 3. etasje i Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget). Senteret er organisert som en kjernefasilitet og organisert under Klinisk institutt 2. 

Ferdighetssenteret har instruktører tilgjengelig for undervisning og organisert kursvirksomhet, instruktørene er medisinstudenter på 2-6. studieår og er ansatt av universitetet for å drive senteret. Instruktørene legger til rette for og organiserer kursvirksomhet innen ulike medisinske kliniske ferdigheter, eksempelvis suturkurs, veneflonkurs, kurs i akuttmedisin (avansert hjerte- og lungeredning). I tillegg bistår instruktørene i undervisningsaktivitet som finner sted i senteret. 

Ferdighetssenteret er til fri bruk for alle studenter tilknyttet Det medisinske fakultet. 

Aktiviteter ved senteret

På Medisinsk ferdighetsenter arrangeres det kurs, foregår det undervisning og praktisk eksamen i kliniske ferdigheter (OSKE-eksamen).

For å se om det er et bestemt tema for kvelden kan du følge oss på Instagram: @ferdighetssenteret_uib