Hjem

Medisinsk ferdighetssenter

OSKE-eksamen

Frivillig eksamenspasient

Hjelp oss med å utdanne flinke leger i Bergen!

Sjekke blodtrykk OSKE.jpg

Sjekke blodtrykk OSKE
Oske stasjon måling av blodtrykk
Foto:
Ingrid Hagerup

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen har innført en ny studieordning for medisinstudenter, med blant annet større vekt på læring av praktiske ferdigheter, undersøkelsesteknikk og pasientkontakt. 

I den forbindelse har vi innført en ny eksamensform (OSKE), som skal sikre at studentene våre har lært seg disse ferdighetene. For å kunne gjennomføre dette trenger vi en større gruppe av frivillige personer som kan opptre som eksamenspasienter. Vi trenger hjelp av både kvinner og menn i alle aldre til dette. Det er viktig at du ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet. 

Eksamen består av mange forskjellige oppgaver, som for eksempel:

  • å måle blodtrykk
  • lytte på hjertet
  • undersøke lunger
  • undersøke mage
  • undersøke ledd: kne, hofte, skulder osv.

Kandidatene forflytter seg fra stasjon til stasjon. En lege er til stede som eksaminator/sensor.

Kunne du tenke deg å være med på dette? Innsatsen din vil bli belønnet med et gavekort til en verdi av 1000 kroner for en hel dag. Det blir også servert lunsj.

For å melde deg som frivillig eksamenspasient: Fyll ut dette skjemaet

Har du ytterligere spørsmål? Send en mail til oske@med.uib.no

Gjennomføring av eksamen

En eksamensøkt avhenger av hvor mange kandidater som skal gjennomføre eksamen, men rundt 2 1/2 til 3 timer er vanlig.

Eksamen starter ved lydsignal og vi bruker stoppeklokke for å overholde tiden. Det er viktig at alle kandidater har nøyaktig samme forutsetninger på hver stasjon.

Hver kandidat kommer inn i rommet etter et lydsignal og har et gitt antall minutter (for eksempel 8 minutter) inne på stasjonen. Ved nytt lydsignal går kandidaten ut og neste kommer inn.

Samme frivillige eksamenspasient sitter inne på stasjonen til alle kandidatene i samme økt har vært gjennom stasjonen.

En økt vil normalt være for omtrent 16 studenter. Deretter vil det være en pause der det serveres lunsj, før økt nummer to starter.