Home
Medical Skills Training Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
OSKE-eksamen

Vil du være frivillig eksamenspasient?

Hjelp oss å utdanne flinke leger i Bergen!

OSKE-eksamen

Producer:
UiB

Main content

Oppdatering! Vi har nå mer enn nok eksampenspasienter for vårens eksamener. Det kommer nye muligheter senere! 

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen legger stor vekt på medisinstudentenes læring av praktiske ferdigheter, undersøkelsesteknikk og pasientkontakt. Til det har vi en objektiv, strukturert, klinisk eksamen, kalt OSKE-eksamen.

Ferdighetstreningen munner ut i en praktisk eksamen, en såkalt OSKE-eksamen, der studentene får vist at de behersker de praktiske ferdighetene. Medisinstudentene har to praktiske eksamener i løpet av studiet: På slutten av 6. semester og etter 12. semester av studiet. 

For å kunne gjennomføre en praktisk eksamen er vi avhengig av en større gruppe frivillige personer som kan spille eksamenspasienter. Vi trenger hjelp av mennesker av alle kjønn i ulike aldre. Høres dette interessant ut? 

Hva kan du forvente deg som frivillig eksamenspasient?

OSKE-eksamen etter 6. semester vil bestå av grunnleggende undersøkelsesteknikk, mens eksamen etter 12. semester vil være tilnærmet som en legekonsultasjon på sykehus eller legekontor der du som frivillig eksamenspasient skal spille en pasient med en tildelt sykdomshistorie. Det vil si at vi har bruk for friske frivillige, uten egne diagnoser.  Eksamen foregår på norsk så du må beherske norsk flytende.

Eksamen består av mange forskjellige oppgaver, som for eksempel:

  • å måle blodtrykk
  • lytte på hjertet
  • undersøke lunger
  • undersøke mage
  • undersøke ledd: kne, hofte, skulder osv.

Det er ingen intime undersøkelser, til det bruker vi modeller. Du som skal spille pasient, skal i utgangspunktet være frisk og uten egne diagnoser.

En lege er til stede som sensor. Kandidatene forflytter seg fra stasjon til stasjon og du kan forvente å bli undersøkt av 8-16 studenter på formiddagen, og tilsvarende på ettermiddagen. 

Innsatsen din blir belønnet med et gavekort på 1000 kroner for en hel dag. Det blir også servert lunsj i pausen mellom økt 1 og økt 2.

Vil du bli frivillig eksamenspasient?

Vi håper du vil hjelpe oss å utdanne flinke leger i Bergen! 

For å melde deg som frivillig eksamenspasient: Fyll ut dette skjemaet.

Det er viktig at du ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet, eller har relasjon til kandidatene som skal opp til eksamen. Du må være over 18 år og snakke flytende norsk.