Home
Medical Skills Training Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
OSKE-eksamen

Om OSKE-eksamen

I OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter.

Main content

Ferdighetstreningen som gjøres på Ferdighetssenteret og i undervisningen på medisinstudiet, munner ut i en praktisk eksamen, en såkalt OSKE-eksamen, der studentene får vist at de behersker de praktiske ferdighetene. Medisinstudentene har to praktiske eksamener i løpet av studiet: På slutten av 6. semester og etter 12. semester av studiet. 

OSKE står for "objektiv, strukturert, klinisk eksamen" og kan brukes for å teste:

  • faktakunnskaper
  • klinisk vurderingsevne
  • undersøkelsesmetodikk
  • evne til resonnering
  • problemløsning

Videre testes kommunikasjonsferdigheter inklusive atferd overfor pasienten og språklig formidlings- og oppfattelsesevne. Kandidatenes kompetanse om utredning og behandling av sykdom testes også. 

Hver OSKE-stasjon tester en eller flere ferdigheter hos kandidaten. En eller flere av oppgavene kan gå ut på å snakke med og eventuelt undersøke pasient, en simulert pasient eller en instruert skuespiller. 

En OSKE-eksamen består av mellom åtte og 16 stasjoner og ligner en "sirkeløvelse", hvor kandidaten beveger seg fra stasjon til stasjon. Et signal markerer forflytning mellom de ulike stasjonene. På hver stasjon er det en sensor (lege), som vurderer kandidatens prestasjon. I løpet av en OSKE-eksamen skal kandidaten igjennom alle stasjonene, med noen innlagte pauser underveis.