Hjem
Studentsider
Masteremne

Sjette semester medisinstudiet

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

6 semester er en naturlig fortsettelse fra 5 semester, der samlet formål er å gi studentene en bred og grunnleggende innsikt i store sykdomsgrupper. Målet er at studentene etter 3 studieår er i stand til å gjennomføre opptak av en innkomstjournal i sykehus, har kjennskap til de store sykdomsgruppene som inngår i en standard innkomstjournal og behersker de undersøkelsene som skal gjøres i en komplett innkomstjournal. Studenten skal mestre generell undersøkelsesteknikk og skrive gode innkomstjournaler.

Emnet har som mål å gi studentene innsikt i fordøyelsessykdommer, sykdommer i bevegelsesapparatet, sirkulasjon, respirasjon, infeksjonssykdommer, geriatri, akuttmedisin, farmakologi, medisinsk biokjemi og samfunnsmedisin. Studentene lærer om patogenese og klinikk ved de viktigste sykdommene, men også om radiologisk og endoskopisk diagnostikk. Studentene lærer om hvordan ulik sykdom kan behandles medisinsk og kirurgisk. Studentene lærer avansert hjerte-/lungeredning og gjennomføring av traumeundersøkelse.

Semesteret er relativt intensivt med bred undervisning i sentrale felt av medisinstudiet. Videre fortsetter studenten fra 5. semester med praktisk trening i det å ta opp en innkomstjournal på ekte pasienter i akuttmottak, mottaksposter eller sengeposter. Studentene skal ved deltakelse på operasjonsavdeling få innsikt både i hvordan operasjoner foregår, hvordan pasienter forberedes og gis anestesi for operasjon samt organisering og samarbeid med andre yrkesgrupper for kirurgi.

Kommunikasjonstrening og legens funksjon i et tverrfaglig helsevesen står sentralt. Under klinisk praksis på sengepost har studentene et strukturert opplegg med tverrfaglighet og samhandling i helsevesenet.

Læringsutbyte

Studentene kan etter gjennomgått 6.semester:

Kunnskap

 • Kjenne godt til patofysiologi, symptombilde, kliniske funn, utredning og behandling av store sykdommer innen fordøyelsessykdommer, sykdommer i bevegelsesapparatet, sirkulasjon, respirasjon, infeksjonssykdommer, geriatri, samt skader og sykdommer i bevegeapparatet.
 • Gjøre rede for det norske helsevesenets struktur, regelverk og funksjon.

Ferdigheter

 • Ha utviklet gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper
 • Mestre god undersøkelsesteknikk inklusive bevegeapparatet og abdominal undersøkelse, samt kunne vurdere ernæringsstatus hos pasienter i alle aldre
 • Skrive gode strukturerte journaler ved innleggelse i medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus
 • Kunne utføre avansert hjerte-/lunge-redning og gjennomføre undersøkelse og initialbehandling av traume på skadested

Generell kompetanse

 • Forstå behov for flerfaglig samarbeid innen helsetjenesten
 • Fungere i samarbeid med andre yrkesgrupper i sykehusavdelinger

Krav til forkunnskapar

Medisinstudiet, gjennomført 5.semester

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

18 undervisningsuker. Undervisningsformer vil være forelesinger, smågruppeundervisning, klinikkundervisning, teambasert undervisning og praksis i klinikken. Ferdighetstrening skjer ved fakultetets ferdighetssenter og som gruppeundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gruppeundervisning, klinikker og teambasert læring
 • Opptak av et visst antall journaler ved innleggelser i kliniske avdelinger
 • Kommunikasjonskurset
 • Skriftlig innlevering av gruppeoppgaver i epidemiologi og individuell test med multiple choice-oppgaver

Vurderingsformer

I emnet benyttes følgende vurderingsformer:

 • På slutten av semesteret skal studentene gjennomgå én eksamen, med to deler som hver teller 50% av semestervurderingen:

  • En praktisk stasjonseksamen, såkalt ObjektivStrukturert KliniskEksamen (OSKE). Innarbeidede ferdigheter og kunnskaper fra de første 3 årene av studiet skal her testes, og fag fra 5. og 6.semester vil bli spesielt vurdert.
  • En skriftlig 5-timers eksamen. I den skriftlige eksamen blir man testet i det som inngår i MED6 og i det som inngår i grunnkurs klinikk i MED5
  • Ingen hjelpemidler er tillatt

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Kontakt

Kontakt studieadministrasjonen: studie.kliniskmedisin@uib.no studie@kliniskmedisin.uib.no

Eller studiekoordinator: Lise.amble@uib.no

Tlf 55 58 54 29

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Trekkfrist
  01.02.2023
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 13:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted