Hjem
Det medisinske fakultet

Eksamen ved Det medisinske fakultet

Her finn du informasjon om førebuing, gjennomføring og tilrettelegging av eksamen, samt korleis bestille karakterutskrift og vitnemål. Du finn også informasjon om korleis du går fram for å klage på karakterfesting.

Studenter holder bok
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Vitnemål og karakterutskrift

Slik går du fram for å bestille vitnemål og karakterutskrift

Eksamensplan

Ei oversikt over eksamensdatoar og eksamenslokalar blir publisert på nettsidene i starten av kvart semester.

Sensur

Resultata av eksamen blir publisert på StudentWeb tre veker etter eksamensdato

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om eksamen under