Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)
Nyheter

TVEPS-praksis til alle

Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.

Ivrig TVEPS-gruppe
Foto/ill.:
Jørgen Barth, UiB

Hovedinnhold

Siden starten i 2012 har om lag 200 medisin- og helsefagstudenter hvert år trent på tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom TVEPS- praksis: et unikt praksisopplegg der studenter sendes ut på en praksisarena i kommunen i en tverrprofesjonell gruppe (5 studenter fra hvert sitt fag). Studentene har en dag på seg til å tverrprofesjonelt utrede to pasienter/brukere/beboere gjennom observasjon, samtale og undersøkelse, og deretter lager de en tiltaksplan for hvordan disse utvalgte personene kan få en bedre hverdag. Tiltaksplanen legges frem på et dialogmøte for personalet på praksisarenaen en uke etter utredningsdagen, og formålet er gjensidig læring. Studentene lærer om tverrprofesjonelt samarbeid og får erfare arbeidslivets virkelighet, og personalet får innspill som kan komme både egne arbeidsrutiner og pasientene til gode. De mest brukte arenaene så langt har vært sykehjem og hjemmesykepleiesoner, og i tillegg har vi TVEPS grupper ute i barnehager hvor praksisen foregår på en litt annen måte; her fokuserer studentene på aktiviteter for småbarn ut fra et folkehelseperspektiv.

Studentene som trener i TVEPS er i siste del av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved UiB og Høgskulen på Vestlandet (HVL), slik som medisin, farmasi, tannpleie, odontologi, psykologi, ernæring, logopedi, sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, omsorgsteknologi og sosialt arbeid. I tillegg har vi studenter fra musikkterapi (Fakultet for kunst, musikk og design, UiB), juss (Det juridiske fakultet, UiB), og barnehagelærerutdanningen (HVL).

TVEPS-praksis har høstet mange lovord og vært svært vellykket, og det er nå vedtatt at TVEPS blir obligatorisk for alle helse- og sosialfagsstudenter fra og med høsten 2019. Dette innebærer en økning fra 200 til 800 studenter pr år!

«Planleggingen av utvidelse er nå i god gang», sier leder av TVEPS, førsteamanuensis Ane Johannessen. «Vi har en unik mulighet til å lære fremtidens helsearbeidere å arbeide sammen ut fra et tverrprofesjonelt perspektiv. Vi er de første i landet som kjører denne utdanningsmodellen bredt ut til alle medisin- og helsefag og vi tror det kan bli en modell til etterfølgelse. Vi gleder oss over på denne måten å bidra til å utdanne helsepersonell som er optimalt rustet for morgendagens komplekse helseutfordringer».