Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)
FEST-seminar

Bruk av medikamentskrin for hjemmeboende

Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?

Medisinskrin

Stipendiat Katrine Staats innleder på FEST-seminar
Produsent:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold