Hjem

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST)

FEST-seminar

Bruk av medikamentskrin for hjemmeboende

Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?

Medisinskrin

Stipendiat Katrine Staats innleder på FEST-seminar
Produsent:
Janne B. Bøe