Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST)
FEST-seminar

Seminar med ledende demensforsker

Torsdag 23.august kl. 14:00 kommer Raymond Koopmans til Kalfarveien 31

Drug use
Foto/ill.:
Colorbox

Raymond Koopmans er professor ved Faculty of Medical Science, Radboud University, og er en av de ledende internasjonale forskerne innen demensomsorg.

Hans forskning har først og fremst fokusert på nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens. Resultatene fra forskingen har vært retningsgivende for rådende behandlingsretningslinjer på dette området.

Hans andre hovedområde er yngre personer med demens, der forskningen hans spenner fra diagnostisering, behandling til palliasjon.

Koopmans er innleder på semesterets første FEST-seminar.

Åpent for alle interesserte.