Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST)
FEST-seminar

Kommunefarmasøyten om legemiddelbruk

Videoblogg fra FEST-seminar: Legemiddelnedgang i sykehjem i Bergen kommune

Kommunefarmasøyt

Produsent:
Janne B.Bøe