Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Nyhetsarkiv for Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Det medisinske fakultet har delt ut utdanningspriser, og den gjeveste prisen gikk til Samfunnsfarmasi.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.
Interessen for medisinsk pedagogikk har gitt tverrfaglig innsikt og en spennende jobb på si for medisinstudentene Stian og Solveig.
Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.
Videoblogg fra FEST-seminar: Legemiddelnedgang i sykehjem i Bergen kommune
Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.
Torsdag 23.august kl. 14:00 kommer Raymond Koopmans til Kalfarveien 31
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?

Sider