Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Ansatte ved Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Lydia Dawn Boyles bilde

Lydia Dawn Boyle

Ph.d.-kandidat, DIPH.DEM prosjekt med midler fra Helse Vest og Neuro SysMed

MED

lydia.boyle@uib.no

Hilde Erdals bilde

Hilde Erdal

Stipendiat, Prosjektleder SUKK-P prospektiv studie av hyperemesisbehandling

IGS

  • +47 55 58 85 95

hilde.erdal@uib.no

Eirin Hillestads bilde

Eirin Hillestad

Ph.d.-kandidat, SEFAS / Verdighetsenteret

MED

eirin.hillestad@uib.no

Lone Holsts bilde

Lone Holst

Førsteamanuensis, Merittert underviser, Leder for programutvalg for farmasi

IGS

  • +47 55 58 61 52

lone.holst@uib.no

Haakon Reithes bilde

Haakon Reithe

Stipendiat

IGS

  • +47 55 58 63 51

haakon.reithe@uib.no