Hjem

Antikkens filosofi

Hovedinnhold

Platons samlede verker og byste av Sokrates

Gruppens mål er å fremme forskning innen antikkens filosofi. Antikkgruppen ønsker å knytte til seg masterstudenter, ph.d-kandidater og faglig ansatte som vil arbeide med tidsrommet fra Thales til Augustin. Gruppen som sådan har ingen spesielle preferanser når det gjelder filosofisk tilnærmingsmåte.

Årets konferanse (2018), “Democracy and its Rivals: Political Thinking in and around Plato” (24.-25. mai), fokuserer på dialogene Statsmannen og Lovene. Fjorårets konferanse var "Paideia, Power, and Persuasion: Political Thinking in and round Plato".

 

Forskningsgruppen Antikkens filosofi ledes av professor Hallvard Fossheim.