Hjem

Antikkens filosofi

Platons samlede verker og byste av Sokrates

Gruppens mål er å fremme forskning innen antikkens filosofi. Antikkgruppen ønsker å knytte til seg masterstudenter, ph.d-kandidater og faglig ansatte som vil arbeide med tidsrommet fra Thales til Augustin. Gruppen som sådan har ingen spesielle preferanser når det gjelder filosofisk tilnærmingsmåte.

Årets konferanse (2018), “Democracy and its Rivals: Political Thinking in and around Plato” (24.-25. mai), fokuserer på dialogene Statsmannen og Lovene. Fjorårets konferanse var "Paideia, Power, and Persuasion: Political Thinking in and round Plato".

 

Forskningsgruppen Antikkens filosofi ledes av professor Hallvard Fossheim.

Antikkens filosofi
Øynenen på helligportløven med appolonhulen plassert mellom øynene
mai 24

Democracy and Its Rivals: Plato's Statesman and Laws

Bergen Ancient Philosohy Symposium 2018

Platonic dialectic
Plato's Academy in mosaic
mai 31

Conference: Platonic dialectic – inquiring into the nature of things

In recent decades a growing number of scholars have questioned the developmental approach to Plato that dominated scholarship in the 20th century. But this change has yet to prompt new approaches to Plato's conception of dialectic. The conference aims to promote such new approaches.