Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Hovedinnhold

A naval vessel, an mr-machine, industry in Africa and polluted air in Bergen

Arbeidsmedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader. Fagfeltet er meget vidt, da det inkluderer kjemisk helsefare og helsefare forårsaket av fysiske faktorer som støy og vibrasjon, så vel som multifaktorielle tilstander som muskel-skjelettplager.

Miljømedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Slik vi definerer området, omfatter det miljøfaktorer som man utsettes for ufrivillig og som forekommer i vårt generelle miljø, eksempelvis faktorer i luft og vann.Forskningsgruppen har en tilsvarende bredde i sine forskningsaktiviteter, med flere tema innen arbeids- og miljømedisinsk epidemiologi. Vi tilstreber å arbeide med tema av nytte for bedriftshelsepersonell.Gruppen tar på seg forskningsoppdrag og større arbeidsmedisinske konsulentoppgaver.

Nyhet
Esperanza Diaz

Esperanza Diaz tildeles nordisk pris for allmennmedisinsk forskning

Sist uke ble den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin avholdt i Stavanger. Der mottok Esperanza Diaz fra SAMLET og Pandemisenteret prestisjetung pris for sitt arbeid med innvandrerhelse.

Nyhet
Tre representanter for Sørlandet sykehus og samarbeidende kommuner og universitet

Besøk fra Sørlandet sykehus

Tirsdag 31. mai fikk IGS og Det medisinske fakultet besøk av Sørlandet sykehus og representanter for Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo Campus Sør samt flere samarbeidende kommuner i Agder.

Nyhet
Uniledelsen

Besøk fra universitetsledelsen

Onsdag 2. mars kom universitetsledelsen ved rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Gottfried Greve, viserektor Benedicte Carlsen, universitetsdirektør Robert Rastad og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden på besøk til Alrek for å møte ledergruppen ved Institutt for...