Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Hovedinnhold

A naval vessel, an mr-machine, industry in Africa and polluted air in Bergen

Arbeidsmedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader. Fagfeltet er meget vidt, da det inkluderer kjemisk helsefare og helsefare forårsaket av fysiske faktorer som støy og vibrasjon, så vel som multifaktorielle tilstander som muskel-skjelettplager.

Miljømedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Slik vi definerer området, omfatter det miljøfaktorer som man utsettes for ufrivillig og som forekommer i vårt generelle miljø, eksempelvis faktorer i luft og vann.Forskningsgruppen har en tilsvarende bredde i sine forskningsaktiviteter, med flere tema innen arbeids- og miljømedisinsk epidemiologi. Vi tilstreber å arbeide med tema av nytte for bedriftshelsepersonell.Gruppen tar på seg forskningsoppdrag og større arbeidsmedisinske konsulentoppgaver.

Ny doktorgrad
Ingrid Gjesteland

Oljesøl og eksponering for benzen

Ingrid Gjesteland disputerer 20.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oil spill into seawater: Evaporation and human exposure to benzene".

Nyhet
fra smelteverk i tanzania

Ny artikkel i forskning.no: Om støy og hørsel på arbeidsplass

Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.

Nyheter
Utdeling av ugleprisen og læringsmiljøprisen 2017

Utdanningspriser til nettkurs og tverrfaglig kursutvikling

Årets uglepris går det innovative nettkurset «Occupational Health in Developing Countries» som har studenter over hele verden. Læringsmiljøprisen går til Mathilde B. Sørensen for utviklingen av det tverrfaglige emnet Geofarer.

Luftveissymptomer blant etiopiske drivhusarbeidere

Feltarbeid i roseindustrien i Etiopia