Hjem

Arbeids- og miljømedisin

A naval vessel, an mr-machine, industry in Africa and polluted air in Bergen

Arbeidsmedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader. Fagfeltet er meget vidt, da det inkluderer kjemisk helsefare og helsefare forårsaket av fysiske faktorer som støy og vibrasjon, så vel som multifaktorielle tilstander som muskel-skjelettplager.

Miljømedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Slik vi definerer området, omfatter det miljøfaktorer som man utsettes for ufrivillig og som forekommer i vårt generelle miljø, eksempelvis faktorer i luft og vann.Forskningsgruppen har en tilsvarende bredde i sine forskningsaktiviteter, med flere tema innen arbeids- og miljømedisinsk epidemiologi. Vi tilstreber å arbeide med tema av nytte for bedriftshelsepersonell.Gruppen tar på seg forskningsoppdrag og større arbeidsmedisinske konsulentoppgaver.

Nyheter
Utdeling av ugleprisen og læringsmiljøprisen 2017

Utdanningspriser til nettkurs og tverrfaglig kursutvikling

Årets uglepris går det innovative nettkurset «Occupational Health in Developing Countries» som har studenter over hele verden. Læringsmiljøprisen går til Mathilde B. Sørensen for utviklingen av det tverrfaglige emnet Geofarer.

Øvelse i oljerydding i Nordsjøen. En liten båt, med fire personer, samt utstyr på havet.

Kartlegger eksponering blant oljevernarbeidere

Det forekommer jevnlig ulykker hvor olje lekker ut på havet, men så langt har slike ulykker stort sett omfattet tyngre råoljer eller bunkersolje. Stadig flere funn av lette råoljer og kondensat med andre fysiske og kjemiske egenskaper enn tunge råoljer har ført til et behov om å undersøke hvordan...

Bilde av flere mineryddere som seiler.

Forskningsprosjektet «Støy og helse i marinen»

Våren 2012 startet prosjektet «Støy og helse i marinen» opp. Bakgrunnen for oppstart av prosjektet er data fra en spørreundersøkelse i Sjøforsvaret fra 2002/2003 hvor 38 % av de ansatte sa at de var utsatt for mye eller svært mye støy i jobben. Sjøforsvaret har av den grunn besluttet å arbeide for å...

Luftveissymptomer blant etiopiske drivhusarbeidere

Feltarbeid i roseindustrien i Etiopia

Nyhet
Deler av fartøyet KNM Valkyrien.

Hørselstap blant personell ombord på marinefartøy

Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.