Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Hovedinnhold

Denne rapporten gir  en oversikt over eksponering for kreftfremkallende faktorer offshore. Hovedmålet med oversikten har vært å gi Kreftregisteret et verktøy som kan brukes i fremtidig studier av kreftutvikling blant offshorearbeidere. Det er utarbeidet bakgrunns- dokumentasjon for totalt 29 agens, blandinger eller eksponeringsomstendigheter. Av disse ble Jobb-eksponerings matrise fylt ut for 17 faktorer.