Home
Occupational and environmental medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Main content

Denne rapporten gir  en oversikt over eksponering for kreftfremkallende faktorer offshore. Hovedmålet med oversikten har vært å gi Kreftregisteret et verktøy som kan brukes i fremtidig studier av kreftutvikling blant offshorearbeidere. Det er utarbeidet bakgrunns- dokumentasjon for totalt 29 agens, blandinger eller eksponeringsomstendigheter. Av disse ble Jobb-eksponerings matrise fylt ut for 17 faktorer.