Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)
Nyheter

Kile-seminaret 28. april 2017

Institutt for samfunnspsykologi og Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) inviterte til det 8. Kile-seminaret ved Universitet i Bergen den 28. april 2017.

Bjørn Christiansens hus

Hovedinnhold

På seminaret ble det presentert nye norske og internasjonale forskningsresultater og pågående forskning innen arbeids- og organisasjonspsykologi med særlig vekt på ledelse. Seminaret markerte også utgivelsen av 2. utgaven av boken “Den dyktige medarbeider”, som nå foreligger i ny versjon med mange nye bidrag fra viktige norske forskere innen feltet personalpsykologi, samt boken “Faktaundersøkelse: Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker”. 

Seminaret ble holdt for 8. gang til minne om Professor Svein M. Kile. Professor Svein Kile ble ansatt som professor i organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet i 1977. Fagmiljøet ønsker å hedre Kile for hans viktige rolle i oppbyggingen av faget arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen på 1970- og 1980-tallet, og for hans viktige rolle som pioner innen forskningen om mobbing og helsefarlig ledelse i arbeidslivet.  Svein M. Kile er særlig kjent for sitt engasjement for den anvendte og problemløsende psykologien i møte mellom forskning og praksis. Slik var han et fremragende eksempel på den såkalte forsker-praktiker modell innen utdanning i psykologi, en tilnærming som har stått sterkt ved Universitetet i Bergen. Kile sto bak en rekke utgivelser om temaer som evaluering av bedriftsopplæring, helsefarlig lederskap, bedriftsstruktur, personalvurdering, selvet og verdier, arbeidspsykologi, opplæring i mellommenneskelige forhold, arbeidslederens situasjon, evaluering av ledertrening, intervjuteknikk, og undersøkelser om arbeidsmiljø. Seminaret ble første gang arrangert i 2006.

Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelig som vedlegg til denne saken.