Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)
Nyhet

Invitasjon til Kile-seminaret 29. mars 2019

Institutt for samfunnspsykologi, Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og UiB Alumni inviterer til det 9. Kile-seminaret ved Universitet i Bergen, fredag 29. Mars 2019, 0900- 1500.

Bjørn Christiansens hus
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Institutt for samfunnspsykologi, Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og UiB Alumni

inviterer til det 9. Kile-seminaret ved Universitet i Bergen

Fredag 29. Mars 2019, 0900-1500.

Auditorium «Egget», Studentsenteret, Parkveien 1

PÅMELDING TIL;

                                         https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5726763

med siste frist fredag 22.mars.

Påmelding foregår etter ”først til mølla” prinsippet pga. begrensinger i antall deltagere.

Dersom du må melde avbud, vennligst meld fra til:  helga.meling@uib.no

Seminaret vil som vanlig presentere nye norske og internasjonal forskningsresultater og pågående forskning innen arbeids- og organisasjonspsykologi med særlig vekt på ledelse, arbeidsmiljø, konflikter og mobbing.

Seminaret holdes for 9. gang til minne om Professor Svein M. Kile, som ble ansatt som professor i organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet i 1977. Fagmiljøet vil på denne måten hedre Kile for hans viktige rolle i oppbyggingen av faget arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen på 1970- og 1980-tallet, og for hans viktige rolle som pioner innen forskningen om ledelse, mobbing og ikke minst helsefarlig ledelse i arbeidslivet.  Svein M. Kile er særlig kjent for sitt engasjement for den anvendte og problemløsende psykologien i møte mellom forskning og praksis. Slik var han et fremragende eksempel på den såkalte forsker-praktiker modell innen utdanning i psykologi, en tilnærming som har stått sterkt ved Universitetet i Bergen. Kile sto bak en rekke utgivelser om temaer som evaluering av bedriftsopplæring, helsefarlig lederskap, bedriftsstruktur, personalvurdering, selvet og verdier, arbeidspsykologi, opplæring i mellommenneskelige forhold, arbeidslederens situasjon, evaluering av ledertrening, intervjuteknikk, og undersøkelser om arbeidsmiljø. Seminaret ble første gang arrangert i 2006.

Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte, herunder nåvørende og tidligere studenter og ansatte ved UiB, samt for praktikere/forskere fra hele landet, våre samarbeidspartnere og andre interesserte innen feltet arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi inviterer særskilt medlemmer fra Universitetets Alumni til å delta for oppdatering innen et viktig fagfelt. Det er gratis å delta. Påmelding foregår etter «først til mølla» prinsippet.  Mer detaljert program kommer seinere.